Dyżury Rodziców

14 MARCA

JOLANTA STANEK 

MAREK KNYCH

28 MARCA

ANNA KUKULAK

ANETA BARAN

4 KWIETNIA

AGNIESZKA KOWALCZYK

18 KWIETNIA

BARBARA NOWOBILSKI

25 KWIETNIA

MARTA GUZEK