Dyżury Rodziców

27 marca

Mia Karpisiak

Agnieszka Duda

Kasia Pituch

Jola Kowalska (temperatura)

10 kwiecien

Barbara Nowobilski

Halina Stanek

Joanna Staszik

24 kwiecien

Katarzyna Krol

Agnieszka Zajac

8 maj

Beat Skobel